Székelykövesd

Székelykövesd 2013-03-05T23:51:50+00:00

IMG_0471 jSzékelykövesd (Cuieşd) Marosvásárhelytől északnyugatra, a Kövesd-patak mentén fekvő, Mezőpanit községhez tartozó település.
A falu nevét az 1333-as pápai tizedjegyzék említette először, Keowesdh alakban. 1692-ben a Mezőkövesd névalak fordult elő, 1898-tól Székelykövesd a helység hivatalos neve.
A település első temploma a 15. század előtt épülhetett. Erre utal a megőrzött, nyolcszög alakú keresztelőmedence.
A 17. században ezt a templomot bővítették, és fából készült haranglábat építettek mellé.
A reformációhoz való csatlakozásra utaló, legkorábbi adat egy 1580. évi feljegyzés, amely szerint, a földesúr zsellérei a református egyházközséghez tartoznak.
A jelenlegi templom 1800-1802 között épült, protestáns barokk stílusban, a régi kőtemplom anyagának felhasználásával, Göcsi Kovács Sámuel lelkészsége idején.
Az új templommal kapcsolatos elvárása a gyülekezetnek – egy 1940. évi kézirat szerint – az volt, hogy „a sámsondi kőtemplomnál alávalóbb ne legyen, az oszlopok cifrázatára nézve pedig a marosvásárhelyi nagy templom oszlopait vegyék mintául”.
A díszített mennyezetű templombelső szépségét emeli az 1772-ben készített szószékkorona és az 1925-ben épített orgona.
A toronyban két harangot találunk. A kisharang felirata: „A mezőkövesdi ref.eccla. számára öntetett 1854-ben Lotz Ferdinánd által. Segesvár”. A nagyharangot 1957-ben öntötték újra.
Az egyházközség 2011-ben 394 lelket számlált. Leányegyházközsége Harcón van.
Lelkipásztorai: János (1586-ban), Sombory Tamás (1660-1685), Vásárhelyi András (1685-1688), Kereszturi János (1688-1692), Csengéri János (1692-1700), Királyfalvi János (1700-1711), Szentgerliczei Zsigmond (1711-1716), Kassai János (1716-1718), Daróczi Mihály (1718-1720), Váradi Zsigmond (1721-1729), Királyfalvi János (1729-1734), Kis Ferenc (1734-1737), Miriszlai István (1737-1750), Szántai József (1750-1753), Kibédi Mihály (1753-1754), Kézdivásárhelyi Kovács Sámuel (1754-1760), Albisi Bod Zsigmond (1760-1770), Kónya János (1770-1774), Vajai István (1774-1783), Göcsi Kovács Sámuel (1783-1823), Illencfalvi Szász József (1824-1831), Horváth Dániel (1831-1868), Ravasz János (1869-1895), ifj. Bitay Mihály (1896-1905), Boér Károly (1905-1935), Kerestély József (1935-1971), Kun Árpád (1971-1974), Orbán Dezső (1974-1988), Borsos Árpád (1988-1992), Brassai Zsombor (1993-2008), Máthé-Farkas Zoltán (2008–).


Máthé-Farkas Zoltán
lelkipásztor