Egyházmegyénk története

Egyházmegyénk története 2013-03-06T19:35:57+00:00

Az Erdélyi Református Egyházkerülethez tartozó tizenöt egyházmegye közül a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye egyike a legfiatalabbaknak, melynek létrejötte szorosan összefügg az 1989-es demokratikus változásokkal. 1990-ben a Marosi Egyházmegyéből előbb a Görgényi Egyházmegye vált ki,- pontosabban újra megalakult, ugyanis 1968-ban állami hatósági rendelet kényszerítette a Marosi Egyházmegyével való egyesülésre, a könnyebb állami befolyás érdekében-, majd 1990 áprilisában az Erdélyi Református Egyházkerület Közgyűlésének jóváhagyásával megalakult a Maros-Mezőségi Egyházmegye. A 13 alapító egyházközség: Marosvásárhely IV. – Szabadi út, Marosvásárhely V. – Felsőváros, Marosvásárhely VI.- Meggyesfalva, Marosvásárhely VII.- Szabadág utca, Erdőcsinád, Nagyernye, Marosszentanna, Mezőbánd, Mezőmadaras, Madarasi-Fekete, Nagysármás, Mezőfele és Székelykakasd, későbbiekben még két gyülekezettel – Sáromberke és Kissármás – bővült.

A 2000-ben lezajlott egyházkerületi tisztújításokat követően a Maros-Mezőségi Egyházmegye vezetősége folyamatosan kérte az egyházmegyék határainak újragondolását, ésszerűsítését. A hosszúra nyúlt előkészítési munkák után, végül 2012-ben a Brassóban megtartott Egyházkerületi Közgyűlés határozatban mondta ki  a szomszédos Marosi-, Maros- Mezőségi-, illetve Görgényi Egyházmegyék határainak módosítását. Ennek értelmében a Marosi Egyházmegyéből átkerül a Maros-Mezőségi Egyházmegyébe 16 egyházközség: Marosvásárhely III.- Alsóváros, Marosszentkirály, Csittszentiván, Mezőpanit, Mezőbergenye, Székelykövesd, Mezőzáh, Mezőméhes, Mezőbodon, Uzdiszentpéter, Mezősámsond, Mezőkölpény, Mezőcsávás, Galambod, Udvarfalva és Várhegy, ill. a Maros-Mezőségi Egyházmegyéből átcsatolták a Görgényi Egyházmegyéhez: Erdőcsinád és Sáromberke gyülekezeteit.

A kibővült Maros-Mezőségi Egyházmegye 29 anyaegyházközséggel, 8 leányegyházközséggel és 12 szórvány gyülekezettel, 27.862 nyilvántartott lélekkel, 2012. október 1-én kezdte el hivatalosan új életét.

Esperesek:

1. Néhai dr. Juhász András (1990-1993): Marosvásárhely IV.- Szabadi út

2. Dávid Lajos (1993-2000): Marosvásárhely VII.- Szabadság utca

3. Szász Zoltán (2000-2006): Marosvásárhely IV.- Szabadi út

4. Kántor Attila (2006-2012): Marosvásárhely V.- Felsőváros

5. Jakab István (2012- ): Galambod

Főgondnokok:

  1. Néhai dr. Makkay András (1990- 1999): Marosvásárhely V. – Felsőváros
  2. Árus Jenő (1999-2000): Marosvásárhely VII. Szabadság utca
  3. Moldován Béla (2000-2006): Marosvásárhely V. -Felsőváros
  4. Nagy Sándor (2006- ): Marosvásárhely IV. – Szabadi út