Báld

Báld 2013-03-05T23:21:28+00:00

5Báld (Balda) Marosvásárhelytől északnyugatra, tőle 45, Nagysármástól délnyugatra, 4 km távolságra, a Mezőségi-patak bal partján, domboktól övezetten fekszik. A közigazgatási szempontból Nagysármáshoz tartozó, U alakban rendeződő falu közepén áthalad a 151 jelzésű, Marosludas felé vezető, megyei út. Az Árpád-kori település nevét 1334-ben Bald alakban említette okirat. A nevet a Béldi grófi családról kapta, amelynek a településen és a környékén voltak birtokai. Későbbi névváltozatok: 1430-ban Baald, 1461-ben Balad, 1473-ban Baalth. Az 1334-ben plébániatemplommal rendelkező falu István nevű papja – a pápai tizedjegyzék szerint – 2 garast és 14 dénárt fizetett. A középkori, katolikus hívek a reformáció idején a templommal együtt reformátusokká lettek. A falu, a hívek megfogyatkozása miatt, korán elveszítette anyaegyház jellegét, és a későbbiekben Nagysármás filiája volt. Az évszázadok során a falu középkori temploma elpusztult.

A mai – templomot helyettesítő – imaház a falu egyik mellékutcájának közepe táján található. Egy korábbi, gazdasági épület egy részét választották el fallal az épület többi részétől, Isten házának szentelve a leválasztott részt. Az így keletkezett, nem hagyományos kinézetű templom magassága 5-6 méter, hossza 10-15 méter, tornyának magassága 10 méter. Ezt a templomot 2010-2011 között belülről kijavították, hátra van még a külső fal javítása Az idei év március 10-én, Ötvös József, akkori egyházmegyei esperes jelenlétében szentelték újra a templomot. A fából készült szószék és a szószékkorona egyszerű. A korona felirata: „Készült 1937”. A templomban levő orgona négy oktávos, lábpedálos. A mezőméhesi egyházközség leányegyházközségeként működő helyi gyülekezet jelenleg 43 lelket számlál. Lelkipásztorait lásd Mezőméhesnél!

Kovács-Szabó Levente lellkipásztor