Mezőmadaras

Mezőmadaras 2013-03-06T14:55:38+00:00

IMG_9279 jMezőmadaras (Mădăraş) Marosvásárhelytől 20 kilométer távolságra, északnyugatra fekvő, 2004-túl újra önálló község (korábban a tőle 7 kilométerre található Mezőbándhoz tartozott).

            Orbán Balázs leírása szerint, a jelenlegi templomot megelőzően egy román stílusú épület állott a „papi” telken, amelyet azonban a 18-19. század fordulóján lebontottak.

            A ma is álló templom építését 1804-ban kezdték meg Szentgyörgyi Sámuel lelkipásztor szolgálatának idején. Az építkezésnél felhasználták a régi templom köveit. Nem a régi helyére szánták az újat, hanem az egyházközség egy belsőségét cserélték el gróf Bethlen Karolina egyik telkére, amit ő a református egyháznak adományozott.

            Az új templom azonban hamar romlásnak indult, ezért 1833-ban, 1852-ben és 1862-ben javításra szorult. 1869-ben összedőlt a torony, mielőtt újjáépíthették volna.

1872-ben fogtak hozzá a torony újjáépítéséhez. Az egy év alatt elvégzett munkálatokban a legtöbb fáradságot Jakab István gondnok és Szekeres István patrónus vállalta.

            Azóta is többször javították az épületet. Az elmúlt században jelentősebb felújítást 1948-ban végeztek. Azt követően, az 1970-es évek elején, Szekeres István lelkipásztori szolgálatának idején tervszerűen végezték az átfogó felújítást. 1971-ben vízelvezető árkot készítettek a templom köré, ablakokat vágtak a toronyra. A következő évben az épület külső falait tették rendbe, újrafestették az ajtó- és ablakkereteket, 1973-ban pedig a templombelső felújítására és a berendezés kiegészítésére fordítottak nagyobb figyelmet. Azon év augusztus 12-én, vasárnap az egyházmegye esperesének szolgálatával tartották a hálaadó istentiszteletet.

            Legutóbb 1996-ban, alulírott második szolgálati esztendejében történtek jelentős javítások. A templom belsejének festését, a külső vakolását és festését a falu népének anyagi támogatásával végezték el. Az avató ünnepséget 1996 decemberében tartották. Az istentiszteletet D. dr. Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke vezette. Meghívott vendégként az egyházkerület főgondnoka, dr. Márta Ivor, valamint a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye esperese, Dávid Lajos volt jelen.


Szabó Andor
lelkipásztor