Egyházmegyei Közgyűlés

Egyházmegyei Közgyűlés 2013-03-01T07:43:41+00:00

 

„Az Egyházmegyei Közgyűlés az egyházmegye legfőbb képviseleti és kormányzati testülete. A Közgyűlésnek hivatalból tagjai: az esperes, egyházmegyei főgondnok, lelkészi főjegyző, egyházmegyei gondnok, a presbiteri jegyzők.

Tagjai: minden önálló és helyettes lelkipásztor, az illető egyházközség területén lakó választásra jogosult egyháztagok közül pedig annyi képviselő, ahány önálló lelkipásztora van az egyházközségnek, és az egyházmegye területén működő kántorok közül az Egyházmegyei Tanács által megállapított számban megválasztott küldött.

Az Egyházmegyei Közgyűlés tanácskozási jogú tagjai:

– az egyházmegyében működő segédlelkészek és önálló vallástanárok;

– az egyházmegye területén levő egyházi iskolák főigazgatói vagy igazgatói;

– az egyházmegye területén működő belmissziói szövetségek egyházmegyei elnökei.”  Kánon 94. §.

 

Esperes: Jakab István, Galambod

Főgondnok. Nagy Sándor, Mv.hely IV

Gondnok: Nagy Győző, Udvarfalva

Lp. főjegyző: Domahidi Béla, Mezőbergenye

Lp aljegyző: Nagy Sándor lp, Mezőfele

Számvevő: Komáromi István lp, Nagyernye

Missziói előadó: Veress László lp, Marosszentkirály

Ifj. előadó: Zöld Imre lp, Mezőkölpény

Katekétikai előadó: Gáll Szabó Tünde lp, Várhegy

Egyházzenei előadó: Dénes Előd lp. Marosvásárhely VII.

Pénztáros: Molnár Endre lp, Székelykakasd

Levéltáros: Balogh Éva lp, Csittszentiván

Világi főjegyző: Zsigmond Csaba, Mv.hely IV.

Világi aljegyző: Kacsó Levente, Mezőfele

Jogtanácsos: Magyarossy Andrea, Székelykakasd

Tanügyi előadó: Bartha Csaba, Mv.-hely IV.

Műszaki előadó: Kelemen Bernád Elemér, Mv.hely IV

Nőszövetségi elnök: Nagy Irma Lilike, Mezőfele

Presbiteri Szövetség Elnöke:

Kántorok képviselője: Veress Enikő, Marosszentkirály