Szabéd

Szabéd 2013-03-05T23:50:49+00:00

IMG_8958 jSzabéd (Săbed) Marosvásárhelytől 21 kilométer távolságra, tőle északnyugatra fekszik.
A község lakossága zömében az unitárius egyházközség tagja, de emberemlékezet óta reformátusok is laknak a faluban. Több református család beköltözött más településekről, mások házasságkötés révén kerültek ide.
A református közösség általában ötven-hatvan tagot számlált, így van ez ma is.
A hegy oldalában mindig két templom volt látható: a nagy, unitárius templom, és kissé távolabb a református templom, a mellette álló, fából ácsolt haranglábbal.
Az első református templom építési idejét homály fedi. Levéltári feljegyzés szól 1819-1821 közötti, új református templom építéséről. Ebből arra következtethetünk, hogy már korábban is volt a református híveknek temploma.
Az elmúlt évtizedekben a templomon különböző átépítéseket végeztek, de földcsuszamlás miatt, az 1990-es évek közepére annyira megrongálódott, hogy már veszélyessé vált. Arra kényszerült a gyülekezet, hogy kezdetben házaknál, majd a tsz-től megvásárolt magraktárban tartsa az istentiszteleti alkalmakat.
2001 szeptemberében a templom teljesen összeomlott. Halaszthatatlanná vált egy új templom építése, ami viszont megvalósíthatatlannak tűnt.
2002 őszén, a leányegyház tagjai, a lelkész és a gondnoknő vezetésével, példamutató összefogással, hittel, lelkesen fogtak hozzá az építkezéshez. Erejük felett adakoztak, különböző forrásokból anyagi támogatásokat kaptak. Az új templomot nem a régi helyére, a domboldalra építették, hanem a falu központjába.
A 2005 novemberében felszentelt templom előtti, faragott székely kapu két igeverssel hirdeti:
Ez Istennek háza, és az égnek kapuja. (1Móz 28,17)
Uram, szeretem a te házadban való lakozást és a te dicsőséged hajlékának helyét.
(Zsolt 26,8)


Zöld Imre
lelkipásztor