Nagyernye

Nagyernye 2013-03-05T23:49:53+00:00

IMG_1311 jNagyernye (Ernei) a Maros folyó bal partján, Marosvásárhelytől északra, tőle 10 kilométer távolságra, a Marosvásárhelyt Szászrégennel összekötő út mentén fekvő település.
Az 1330-as pápai tizedjegyzék Ernee néven, önálló egyházként említette a falut, amelyet az 1567-es regestrumban már Marosszék egyik tekintélyes helységeként tartottak nyilván.
A reformáció idején a faluban először az unitárius vallás terjedt el. (Az unitáriusságra a zsidó szombatosság mérte az első csapást. A szombatosok üldözése és büntetése korában keletkezett a református egyház.)
A 17. század közepén – amikor a reformátusok száma megközelítette az unitáriusokét – elhatározták, hogy templomot építenek. De a szegénység és az unitáriusok által támasztott akadályok miatt, magától a fejedelemtől kértek segítséget. I. Apafi Mihály erkölcsi támogatásával, 1668-ban telket vásároltak, és még abban az évben felépítettek rá egy kis fatemplomot.
1768-ban tűzvész következtében elpusztult a papi és a tanítói lakás, az iskolával együtt.
1776-ban engedélyt kértek egy kőtemplom építésére. 1780-1788 között felépült a mai templom elődje. Ennek tornya 1946. szeptember 3-án ledőlt, a templom épületének a fele megrongálódott. Az 1950-es évek elején kijavították a megrongálódott templomhajót, de a tornyot nem építették vissza. 1965-ben egy haranglábat építettek.
Nagyobb javítási munkálatot 2003-ban végeztek. Felújították a külső-belső vakolatot, új padokat készítettek, központi fűtést szereltek.
A templom orgonáját 1912. február 21-én szerelte be a pécsi orgonakészítő mester, Angszter József és fia. A második világháborúban az orgona is megsérült, több sípja eltűnt (az elmúlt évig a hat regisztere közül csak kettő működött). A százéves évfordulóra készülve, a gyülekezet megjavíttatta az orgonáját is. A hiányzó sípokat kipótolták, a lábbal hajtott fújtató helyett, levegőt fújtató motor működteti az orgonát.
A templom régi kisharangját az első világháború idején elvitték, az 1678-ban öntött nagyharang megrepedt. Helyettük 1924-ben öntetett újakat a gyülekezet. Mindkettő Kudzsiron, Klein Oszkár harangöntő mester műhelyében készült.
1996-2000 között gyülekezeti otthont építettünk, 2009-ben fejeztük be a lelkészi lakás tetőszerkezetének átalakítását és belső átépítését.
A helyi gyülekezet ma 580 lelket számlál.
Lelkipásztorai: Sárpataki Péter (1692-1710), Szentmiklósi János (1710-1715), Parajdi István (1715-1721), Bibarcfalvi Sámuel (1722-1725), Venter Mátyás (1725-1747), Muzsnai Mihály (1747-1750), Várdó Sámuel (1750-1777), Simon János (1777- 1796), Imreh Sámuel (1796-1809), Török László (1809-1823), Sebestyén István (1823-1828), Kovács Miklós (1828-1831), Szász József (1831-1834), Lőrinczy János (1834-1875), Pap Zsigmond (1876-1882), Erdei Sámuel beszolgáló lelkipásztor (1883), Nagy Sándor (1883-1885), Kali József (1886-1899), Jenei Sándor (1899-1943), Bartha Albert (1944-1980), ifj. Kántor Attila (1981-1990), Komáromi István (1990–).


Komáromi István
lelkipásztor

www.ernyeireformatus.net