Mezőkölpény

Mezőkölpény 2013-03-05T23:43:29+00:00

IMG_8999 jMezőkölpény (Culpiu) Marosvásárhelytől északnyugatra, tőle 20 km távolságra, a Komlód-patak völgyére nyíló völgykatlanban fekvő, a DN15E jelzésű főúton megközelíthető, közigazgatási szempontból Mezőcsáváshoz tartozó település.
Levéltári adatok szerint, a helyi református egyház már a reformáció századában létezett.
A gyülekezet temploma a 16. században, késő román stílusban épült, de a sok renoválás, újjáépítés során, korábbi építészeti szépségét szinte teljesen elveszítette.
A templomot 1790-ben kezdték el felújítani, majd 1818-ban a főhajót az eredetivel azonos méretű résszel bővítették.
A főhajó kazettás mennyezetének királykazettáján Malakiás próféta szavait örökítették meg: „FELTÁMAD NÉKTEK, KIK FÉLITEK AZ ÉN NEVEMET AZ IGAZSÁGNAK NAPJA”.
A homokkőből faragott szószék oldalát stukkó díszíti. A szószék eredeti szépségét a 2008-2012 között végzett restaurálás során kapta vissza.
A szószékkoronát 1757-ben, Vajda István patrónus készíttette. A művészi fafaragvány csúcsán a református szimbólum, a fiait vérével tápláló pelikán.
A templom jelenleg felújítás alatt álló orgonája Vas István, marosvásárhelyi orgonaépítő műve.
A templom mellett álló harangláb szakemberek által is megcsodált ácsművészeti munka, amelynek eredete homályba vész. (A hagyomány szerint Madarasról került ide, de ennek ellent mond egy dokumentum. Az 1758-ból, Mária Terézia idejéből származó Regestrum bejegyzése szerint: „van egy jó kötésekre épült régi haranglábunk.”)
A templom előtti, hosszú, korábban zsindellyel, ma cseréppel fedett portikus is fából épült. Bejáratát 1833-ban faragott kapu díszíti. Rajta a következő bibliai idézett: „HOGYHA JÓT TSELEKEDÉL, AVAGY NEM LÉSZSZ – É KEDVES, HOGYHA PEDIG NEM JÓL TSELEKEDÉNDEL A TE BŰNÖD AVAGY NEM AZ AJTÓ ELŐTT ÁLL-É (1Móz 4,7)”.
A 194 lelket számláló, helyi gyülekezet szorgos népe szereti és védi egyházát. A templom utolsó, teljes felújítását 2008-2012 között végezte el. Soli Deo Gloria!


Zöld Imre
lelkipásztor