Mezőkapus

Mezőkapus 2013-03-06T14:54:00+00:00

IMG_9479 j
Mezőkapus(Căpuşu de Câmpie) Mezőbándtól 9 kilométerre fekvő település.
Szabó Frigyes, nyugalmazott lelkész tájékoztatása szerint, az ő szolgálatának idején (1918. december 15 és 1920. június 18. között), kinevezése után rögtön megkezdték a felekezeti iskola szervezését, mintegy 20-25 tanulóval. Ugyanakkor a református hívek száma 250 körül volt.
Abban az időben kibérelték a Csomós család udvarházát, ott rendezték be az iskolai termet, ott templomoztak, és ott kapott szállást, lakást maga a lelkész, árva testvéreivel.
Szabó Frigyes Somosdra költözése után az iskolát bezárták, de Konnáth Ferenc lévitát odahelyezték.
Az iskolát, templomot bőkezűen patronálta Sándor János nagybirtokos, Desbordes Viktor, Zöldi Sándor postamester, Csomós Jenő, Csuport Ferenc gazdatiszt, dr. Vass András.
1940-es beszámolójában Konnáth Ferenc Kapuson 213, Nagyiklandon (szomszédos település) 73 református személyt tartott nyilván.
Időközben, a kommunizmus hatására, a beolvadás és elvándorlás következményeként, csökkent a magyarok, a reformátusok száma.
Az utolsó, önálló egyházi vezető Péntek Árpád volt. A lelkészek Bándról vagy Oláhdellőről jöttek istentiszteletet tartani.
2000-ben a falut leányegyházközségként, Madarasi-Feketéhez csatolták.
A templomon kisebb javításokat végeztek a beszolgáló lelkészek és Kötő Sándor gondnok vezetésével, aki 29 éven át végezte az adminisztratív teendőket nagy pontossággal.
Jelenleg a teljes javítás utolsó mozzanatait végzik. Eddig megtörtént a tetőcsere, a falak megerősítése, a belső vakolás. Már csak a külső vakolás maradt a javítás teljes befejezéséig.
A gyülekezet jelenleg 40 lelket számlál. A gyermekek sajnos, nagyon rosszul beszélnek már magyarul.
Lelkipásztorai: Kovács Lőrinc (?-2003), Nagy Csaba (2003-2007), Károly Károly (2007–).


Károly Károly
lelkipásztor