Mezőfele

Mezőfele 2013-03-05T23:42:56+00:00

IMG_0668 j1345-ben már jelentkezett oklevélben Fele néven, 1351-ben Fyle, 1555-ben újra Fele formában szerepelt. Az 1567. évi regestrumban két kapuval jegyezték.
A középkorban Mezőménes templomához tartozott, amely a két falu közötti, Képes-dombon állt. A domb alatti, mocsaras helyet ma is Szentegyház tavának nevezik. A reformáció után hol filia, hol anyaegyház volt. Az egyházközség különválásáról nincs pontos adatok. Ravasz László püspöki titkársága idején szerkesztett Névkönyvben, 1904-ben olvasható: „1665. esztendőben megújíttatott, de régisége miatt ledűléssel fenyegető kis kő Templomnak megújításához a Nyugati részeit felemelte, a Déli részeibe megmaradt az Ó-kőfal.”
A templom 1816-ig állott, de akkor annyira megromlott ismét, hogy a gyülekezet neki állt a templom újjáépítéséhez. Ebben az időben Bajnóczi Mihály volt a lelkész, de mellette valószínűleg öregsége vagy betegsége miatt a gyülekezetben szolgált Gyalai Pap Sámuel, mint segédlelkész, aki később kinevezett lelkészként 30 évig szolgált és hűséggel feljegyzett mindent, amit fontosnak tartott a templom építésével kapcsolatosan. Az ő feljegyzéseiből tudjuk, hogy abban az időben az egyházközségnek 400 lelke volt. Sok gond és fáradozás eredményeként 1818-ban készült el a templom, zsindellyel fedve. A hajléknak nem volt tornya, hanem mellé haranglábat építettek, amely utoljára 1822-ben nyert felújítást. Ekkor is zsindellyel fedték, és két harangot költöztettek bele.
A torony 1861-1863 közt épült. A templom falai 1908-ra annyira meghasadtak, hogy veszélyessé vált a bent tartózkodás. Az akkori presbitérium úgy határozott, hogy a javításig az istentiszteleteket az iskolában tartják. A templomjavítás több mint tíz évig tartott, ekkor cserélték ki a zsindelyfedelet is.

Többször kellett nagyjavítást, újraépítést végezni a templom alatti sok talajvíz miatt.
Nagyjavítás történt: 1978-1979-ben, Gaál Tibor lelkipásztor szolgálata alatt, valamint 2001-2002-ben külső-belső javítást végeztek: az orgona és a bútorzat felújítása is megtörtént Nagy Sándor lelkipásztor ideje alatt. A gyülekezet lélekszáma ma 468 lélek.
Lelkipásztor: Nagy Sándor, 547142 Campenita. 324-061, 0745-708-666, mezofelei_ref_egyhaz@yahoo.com


Nagy Sándor
lelkipásztor

A lelkipásztor kérésére, szó szerinti szövegátvétel Váradi Péter Pál – Lőwey Lilla:
A Maros-Mezőségi Református Egyházmegye Gyülekezetei 1990-2010 című albumából.