Mezőbergenye

Mezőbergenye 2013-03-05T23:41:17+00:00

IMG_9561 jMezőbergenye (Berghia) Marosvásárhelytől nyugatra, tőle 12 kilométer távolságra, a Székely Mezőségen, „dombok közé ékelt” település.
A falu neve először az 1334-1335-ös évek pápai tizedjegyzékeiben bukkant fel Borgene, ill. Bergune alakban.
Akkor már önálló egyházközség volt, saját templommal és lelkésszel Nycolaus sacerdos de Bergenue (Miklós, Bergenye papja) személyében.
1567-ből is maradt fenn a falura vonatkozó feljegyzés. Ez már a reformáció kora volt, ugyanis a század közepén, 1559-ben már református zsinatot tartottak a székelyek fővárosában, Székelyvásárhelyen. Akkor már a környék falvai is a reformáció útjára léphettek. 1641-ben a helyi prédikátor Váradi Balázs volt.
A falu jelenlegi temploma a „megromlott és elsüllyedt régi ó-templom” (egyes vélemények szerint Árpád-kori) helyére, köveinek felhasználásával, nem kis áldozatok árán, 1783-1788 között (Incze Márton lelkipásztor idején) épült fel, népi barokk stílusban, boltíves mennyezettel. Alapja terméskőből, falai homokkőből és téglából épültek, úgyszintén a tornya is.
A toronyajtó 1792-ben, a szószékkorona 1822-ben, az újabb szószék 1827-ben készült el.
A templom kisharangját az első világháború idején rekvirálták, de gondviselésszerűen visszakerült az egyházközség tulajdonába. Felirata: „Cristus Rex venit in pace Deus homo factus est 1530”. 1833-ban Segesváron újraöntötték az akkori nagyobbik harangot (nem ismerjük „első születésének” dátumát).
A toronyórát 1835-ben készítették.
Az orgonát 1847-ben, Szabó János marosvásárhelyi orgonaépítő mester készítette.
1849-ben, a szabadságharc leverésének esztendejében a református gyülekezet 460 lelket számlált, 1900-ban a falu 1046 lakosából 706 volt a reformátusok száma.
2011 végén a gyülekezet 633 lelket számlált.
Lelkipásztorai: Váradi Balázs (1611?-1641), Zalányi Dániel (1720 körül), Szántai József (1750-1783), Incze Márton (1783-1810), Horváth Sándor (1810?), Nagy Mihály (?-1840), Nagy Sámuel (1840-1855), Mihály Gergely (1856-1880), Székely Sándor (1887-1897), Barthos Gábor (1897-1930), Zsigmond Pál (1931-1957), Hermán István (1957-1980), Veress Gábor (1981-1988), Gede Sándor (1989-1995), Domahidi Béla (1995–).


Domahidi Béla
lelkipásztor