Marosvásárhely VII.- Szabadság utca

Marosvásárhely VII.- Szabadság utca 2013-03-05T23:40:11+00:00

IMG_4024 jMarosvásárhely (Târgu Mureş) 7. – Szabadság úti egyházközsége aránylag fiatal, önállósodását 1982-ben mondták ki. A templomépítő gyülekezetet összetartó egyházközség legfontosabb jellemzője az életerő, amely rányomja bélyegét a gyülekezet életére, magatartására, lelkületére. A Gecse utcai és Alsóvárosi gyülekezetből levált egyházközség megválasztotta presbitériumát, lelkipásztorát, és a Vihar (volt Rozsnyai Dávid) utca 3 szám alatti kis imaházban elkezdődött a mindenre kiterjedő gyülekezeti élet. A gógánváraljai lelkipásztor, Dávid Lajos 1983. október 1-től, hivatása szerint, elkezdte gyülekezete lelki és anyagi gyarapítását. Egy évvel a beiktatás után, sikerült a hattagú család számára a Vihar utcai 17 szám alatti, emeletes lakóházat megvásárolni, parókiának. Az 1986-os év lehetőséget nyújtott az imaterem kibővítésére. Abban az évben készült el a művészi faragású szószék és a Mózes-pad. Bandi Dezső és Miholcsa József művészek gazdag, sóvidéki, Maros és Nyárád menti népművészeti elemeket és keresztyén egyházi szimbólumokat ötvöztek a díszítésben. 1988-ban kis toronnyal és – a hátsó fal lebontását követően – egy 5 x 7 méteres toldással bővítették a már valóságos templomnak hitt imaházat. Fordulatot az 1989-es politikai változás hozott az egyházközség számára. Az építkezési tilalmat feloldották, és a gyülekezet hozzákezdhetett régi álma megvalósításához, a templom-építéshez . Az Isten házának terveit Kali Ellák, marosvásárhelyi műépítész készítette. 1992. október 18-án felszentelésre került az újonnan megépített templom. A toronyban lévő harangokat Rácz Sándor harangöntő adományozta a gyülekezetnek. A padokat Deák György készítette 2005-ben. Érdekes színfoltja a gyülekezetnek a négy működő kórus (gyermekek, ifjúság, fiatal házasok és gyülekezeti tagok kórusa). A számbeli apadás ellenére, a jelenleg 2741 lelket számláló Szabadság úti gyülekezet él és életképes. Igénye van az evangéliumra, szívén viseli a gyülekezet jövőjének ügyét. Lelkipásztorai: Dávid Lajos esperes (1983-2003), Dénes Előd (2004­–), Dénes Katinka (2011–).


Dénes Katinka lelkipásztor